Ray Ban 3025 Caracteristicas

Hartara, urteak jarraituko du euskara mundiala dela ospatzeko egun bat izaten, eta euskarak, urtez urte, belaunaldiz belaunaldi, gero eta ozenago aldarrikatu ahal izango du bere mundialtasuna, gainerako hizkuntzen artean hizkuntza. Hizkuntzen artean dagokion lekua egunero irabazita. Ibilbide horretan nahitaezko bidelagun izango ditugu herritarren euskararekiko atxikimendua, euskara maitatu eta erabili ahal izatetik erabili nahi izatera eta […]